Hợp tác

Việc có được các đối tác chiến lược chính là lợi thế cạnh tranh của AN Legal. Với sự hỗ trợ của các nguồn lực bên ngoài, chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đảm bảo những kỳ vọng và hiệu quả công việc của khách hàng.

Wilberforce TJC Law Corporation

 

Wilberforce TJC Law Corporation được thành lập vào tháng 04/2019 trên cơ sở kế thừa các hoạt động của TJ Cheng Law Corporation, một hãng luật được thành lập từ năm 2008. Đây là một địa chỉ cung cấp dịch vụ pháp lý đa dạng tại Singapore với phạm vi hoạt động . Việc gia nhập nhóm Wilberforce đã giúp Wilberforce TJC Law Corporation phát triển bền vững và càng thêm lớn mạnh.

Wilberforce TJC Law Corporation hoạt động trong lĩnh vực thương mại, tập trung chủ yếu vào những dự án xuyên biên giới với quy mô lớn và giá trị cao. Qua quá trình hoạt động, Wilberforce TJC Law Corporation đã có được kinh nghiệm đáng kể liên quan đến giao dịch thương mại và doanh nghiệp tại châu Á như mua bán và sáp nhập, tài trợ doanh nghiệp và tái cấu trúc doanh nghiệp.

Website của Wilberforce TJC Law Corporation: https://tjlawcorp.com