Hợp tác

Việc có được các đối tác chiến lược chính là lợi thế cạnh tranh của AN Legal. Với sự hỗ trợ của các nguồn lực bên ngoài, chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đảm bảo những kỳ vọng và hiệu quả công việc của khách hàng.

ANPro

AnPro là công ty liên kết của chúng tôi chuyên thực hiện hoạt động tư vấn và môi giới trong lĩnh vực bất động sản. Dưới vai trò là một "bà mai" mát tay và duyên dáng, AnPro chính là cầu nối giữa bên bán và bên mua, giúp các bên thống nhất và có được giao dịch thành công.